International Burch University Library

Sinanoğlu, Oktay, 1935-

Bir Nev-York rüyası "bye-bye" Türkçe / Bye-bye Türkçe Oktay Sinanoğlu. - 34. bs. - İstanbul : Alfa, 2007. - 434 s. ; 21 cm. - Alfa yayınları ; İnceleme-Araştırma ;22. 1703. .

"Dış kapakta : Türkçe giderse Türkiye gider."9752977634


Turkish language--Political aspects.
Türk dili--Siyasal yönleri.
Language policy--Turkey.
Dil politikası--Türkiye.
Turkish language--Study and teaching.
Türk dili--Öğrenim ve Öğretim

PL115 / .S56 2007

Powered by Koha