International Burch University Library

Kaplan, Mehmet.

Türk edebiyatı üzerinde araştırmalar / Mehmet Kaplan. - 2. bs. - İstanbul : Dergah, 1994- - 3 c.

Kütüphanede c. 2 ve c.3 (3.bs.) vardır.

c.3 Tip tahlilleri : Türk edebiyatında tipler.

9757462772 (c.2), 9757462179 (c.3)


TÜRK EDEBİYATI--TARİHÇE VE ELEŞTİRME.

PL 205 / K28

Powered by Koha