International Burch University Library

Dawkins, Richard, 1941-

Kör saatçi / Richard Dawkins ; çev. Feryal Halatçı - 4. bs. - Ankara : TÜBİTAK, 2002. - vii, 418 s. : şekl. - Tübitak popüler bilim kitapları ; 166. .

Eserin orijinal adı: The blind watcmaker.

Kaynakça ve dizin vardır.

9754032629


Evolution (Biology)
Evrim (Biyoloji)
Natural selection.
Doğal seleksiyon.

QH366.2 / .D39 2002

Powered by Koha