International Burch University Library

Herkes için Adobe illustrator 10 kurs kitabı : Adobe'nin yetkili kılavuzu / çevirenler: Melda Bahar, Gökçe İmren Kamburoğlu, editör: Selçuk Tüzel. - İstanbul : Alfa, 2002. - viii, 367p. - Alfa ; yayın no. Bilgisayar Dizi ; no. 1177. 229. . - Alfa yayınları. Bilgisayar Dizi ; no. 229. .

9752971911


Adobe Illustrator (Computer file)
Computer graphics.
Macintosh (Computer)--Programming.

T385 / .H47 2002

Powered by Koha