International Burch University Library

Özkan, Yalçın.

Lotus 1-2-3 / Yalçın Özkan. - 4. bs. - İstanbul : Alfa, 1993. - [xiv], 432 s. : tabl. - Alfa yayın no ; Bilgisayar dizisi ; 113. 29. .

9756378067


LOTUS 1-2-3 (Computer program)
LOTUS 1-2-3 (Bilgisayar programı)

HF5548.4.L67 / Ö95 1993

Powered by Koha