International Burch University Library

NAMIK KEMAL'in Türk dili ve edebiyatı üzerine görüşleri ve yazıları / hazırlayan Kazım Yetiş. - 2.bs. - İstanbul : Alfa, 1996. - v, 512 s., 23 cm. - Alfa yayın no ; Edebiyat dizisi ; 18. 266. .9758052225


Turkish language.
Turkish literature--History and criticism.
Türk dili.
Türk edebiyatı--Tarih ve eleştiri.

PL205 / .N36 1996

Powered by Koha