International Burch University Library

Timurtaş, Faruk Kadri, 1925-1982.

Osmanlı Türkçesi grameri : eski yazı ve imlâ, Arapça, Farsça, eski Anadolu Türkçesi / Faruk K. Timurtaş. - 9th ed. - İstanbul : Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1999. - xv, 460 p. : ill. : 24 cm. - Tarihî Türkiye Türkçesi araştırmaları; 3. Edebiyat dizisi; 13. . - Alfa Yayınları; 196. İstanbul Üniversitesi Yayınları. Edebiyat Fakültesi Yayınları; 2558. İstanbul Üniversitesi Yayınları. .

Includes bibliographical references (p. 446-460)

9757368717


Turkish language--Grammar.
Turkish language--Grammar, Comparative.

PL123 / .T56 1999

Powered by Koha