International Burch University Library

Timurtaş, Faruk Kadri, 1925-1982.

Osmanlı Türkçesine giriş : eski yazı, gramer, aruz, metinler / Faruk K. Timurtaş. - 17th ed. - İstanbul : Alfa, 1999. - 232, 176 p. : ill. ; 24 cm. - Alfa yayınları; 194. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları; 1809. . - Timurtaş, Faruk Kadri, 1925-1982. . - Alfa Yayınları; 011. Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları; 1. .

9757368695


Turkish language--Grammar.

PL123 / .T561 1999

Powered by Koha