International Burch University Library

Biggs, Barton.

Hedge cambazları : yatırım dünyasından altın deneyimler / Barton Biggs, çev. Neşenur Domaniç. - İstanbul : Scala , c2008. - 408 s. : graf. ; 24 cm.9789758535545


Investment analysis.
Yatırım analizi.
Labor laws and legislation.
İş yasaları ve yasama
Consolidation and merger of corporations.
Birleştirme ve bütünleştirme, Şirketlerde.
Corporations.
Şirketler.

HG4530 / .B54 2008

Powered by Koha