International Burch University Library

Kabaklı, Ahmet.

Türk edebiyatı/ Ahmet Kabaklı. - 8. bs. - İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı, 1991. - c.; 24 cm. - Türk Edebiyat Vakfı yayınları büyük eserler dizisi. .

c.1-Türk edebiyatıbilgileri, c.2-Destanlar devrinden Tanzimata kadarki edebiyatımız, c.3-Tanzimat, Servetifünun, Milli edebiyat ve İlk Cumhuriyet dönemleri, c.4- (1935-) Şiir, c.5-(1935-) Roman ve hikaye, c.6-Fıkra, deneme, inceleme, hatıra vs.

9757594008 (Tk) 9757594075


Turkish literature--history and critism.
Türk edebiyatı--tarih ve eleştiri.

T810 / Kab 1991

Powered by Koha