International Burch University Library

Kabaklı, Ahmet.

Türk edebiyatı / Ahmet Kabaklı. - gözd. gçrlm. 9. bs. - İstanbul : Türk Edebiyat Vakfı, 1994. - c.; 24 cm.

Türk edebiyatıbilgileri -- Destanlar devrinden Tanzimata kadarki edebiyatımız -- Tanzimat, Servetifünun, Milli edebiyat ve İlk Cumhuriyet dönemleri -- (1935-) Şiir-- Fıkra, deneme, inceleme, hatıra vs. c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 (1935-) Roman ve hikaye-- c.6

9757594008 (Tk)


Türk edebiyatı--Tarih ve eleştiri.
Turkish literature--history and critism.

T810 / Kab 1994

Powered by Koha