International Burch University Library

Feynman, Richard.

Fizik yasaları üzerine / Richard Feynman; çev. Nermin Arık. - 14. bs. - Ankara : TÜBITAK, 2000. - [13], 207 s.: res.,çiz.; 18 cm. - Tübitak Popüler Bilim Kitapları; 12. .

9754030189


Fizik yasaları.
Physics laws.

530.1 / Fey 2000

Powered by Koha